Luka Gorjup | photographer's blog

Luka Gorjup | photographer's blogLines and People / Črte in ljudje

Category : Black & White, Street photography · No Comments · by Jan 31st, 2016

lines-and-people-luka-gorjup

Do naslednjič,
Luka

Looking Up / Pogled navzgor

Category : Black & White, Infrared · No Comments · by Jan 29th, 2016

Sometimes my infrared camera renders the skies in charcoal black and the clouds puffy white. I find this strong contrast really appealing in combination with the strong lines of architecture.

Moj infrardeč aparat občasno upodobi nebo v popolnoma črni barvi, oblake pa v vatasto beli. Ta kontrast me še posebej privlači v kombinaciji z izrazitimi linijami arhitekture.

cloud-luka-gorjup

Do naslednjič,
Luka

The Urban Runner / Urbani tekač

Category : Black & White, Infrared · No Comments · by Jan 28th, 2016

infrarunner-luka-gorjup

Do naslednjič,
Luka

Somewhere in Harz / Nekje v Harzu

Category : Black & White, Nature · No Comments · by Jan 26th, 2016

harz-forest-luka-gorjup

Do naslednjič,
Luka

Morning Silence / Jutranja tišina

Category : Black & White, Nature · No Comments · by Jan 25th, 2016

morning-silence-luka-gorjup

Do naslednjič,
Luka

On the Ridge / Na grebenu

Category : Black & White, Nature · No Comments · by Jan 24th, 2016

on-the-ridge-luka-gorjup

Do naslednjič,
Luka

Am Rhein / Ob Renu

Category : Black & White, Street photography · No Comments · by Jan 22nd, 2016

duesseldorf-luka-gorjup

Do naslednjič,
Luka

Nature’s Drawing / Risba narave

Category : Nature · No Comments · by Jan 21st, 2016

I made this photograph this weekend while I was doing a photoshoot with Kismet, you know the beautiful horse I already published once a while ago in infrared. While we were walking around, I noticed how subtle the landscape was. It almost felt like a color pencil drawing. This got me thinking. It seems that we want drawings to be as realistic as possible, but at the same time we find appeal in photographs that feel like they were drawn… We somehow strived to perfect a device that records our world, but now that this very device is perfected and even widely available, we want to abstract the same world. Go the other way.  Just to make it clear, I just cropped it in post production, and adjusted the histogram a tiny bit.  This is what stimulates me. Finding a scene that feels surreal and capturing it in a best possible way. This photograph is actually a true nature’s drawing. I just recorded it.

Fotografijo sem posnel pretekli vikend, ko sem fotografiral Kismet, tisto elegantno kobilo, ki sem jo že pred časom objavil v infrardeči. Medtem, ko smo hodili naokoli, sem opazil kako nežna je bila zimska pokrajina. Zdela se je skoraj kot risba z barvicami. Pričel sem razmišljati, da pravzaprav stremimo k zanimivim ciljem. Na eni strani želimo čim bolj realistične risbe, po drugi strani nas pa privlačijo fotografije, ki se zdijo kot risba… Skozi čas smo izpopolnili napravo za beleženje našega sveta, sedaj ko je pa izpopolnjena, pa taisti svet abstrahiramo. Spodnjo fotografijo sem le malenkost obrezal in ji rahlo popravil histogram in to je tisto, kar me stimulira v fotografiji. Najti motiv, ki se zdi nenaraven in ga upodobiti na najboljši možni način. Pravzaprav je ta fotografija pristna risba narave. Jaz sem jo samo zabeležil.

 

Do naslednjič,
Luka

Pond’s Layers / Plasti bajerja

Category : Black & White, Infrared · No Comments · by Jan 20th, 2016

This is one of my favourite infrared photos I have made so far. Some nice memories tie me to this pond called “Koseški bajer” and I often catch myself staring at this photo hanging on the wall…

Ena mojih najljubših infrardečih fotografij, ki sem jih naredil do sedaj. Nekaj prijetnih spominov me veže na ta Koseški bajer in pogosto se zalotim strmeti v to fotografijo na zidu…

koseze-luka-gorjup

Do naslednjič,
Luka

Over there / Tam preko

Category : Black & White, Nature · No Comments · by Jan 19th, 2016


Do naslednjič,
Luka


Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.